“Dear People…” Četiri filma o polu i seksualnosti u Indoneziji

12671636_1240699322611105_2073747265832142713_o**Scroll down for English

“Dear people, you are not miserable, society is.”

Gledanje filmova, sto pun publikacija (Burevesničkog izdavaštva) i potlač (svi bi trebalo da donesu grickalice, ili nešto od hrane)

Niz dokumentaraca, koji otvaraju oči i govore o tabu temama i problemima koje mnoge žene proživljavaju u najmnogoljudnijoj islamskoj državi, Indoneziji.

(all films with English subtitles)

• 18:00h – Ljubavne poteškoće (trajanje- 26:42 minuta)

Ruwati i Raintini su dve žene, migrantkinje, koje rade kao kućne pomoćnice u Hong Kongu. One su dobro plaćene za svoj posao i njime izdržavaju svoju porodicu koja živi na Javi. Postmatrano sa strane, vidimo ih kao sposobne i vešte žene, ali one se suočavaju sa mnogim dilemama u svojim ljubavnim životima, kao na primer, seksualnom orijentacijom i ljubavnim verovanjima. U “Ljubavnim poteškoćama”, Ruwati razmišlja o povratku u svoju zemlju kako bi se udala, ali saznaje da boluje od raka grlića materice. Lečenje podrazumeva interne preglede i poduhvate koji mogu da naruše njeno devičanstvo. Dok se Riatini, zaljubljuje se u svoju koleginicu, koja takođe radi kao migrantkinja u Hong Kongu. Između osećaja krivice i sreće, da li će obe moći da odluče sta je najvažnije u ljubavi i životu?

• 18:45h- Koja je svrha? (Trajanje- 22:29 minuta)

Ovaj film pruža bolji uvid u običaje obrezivanja žena u Indoneziji. Iako se u Indoneziji ne uklanja čitavi deo klitorisa i usmine ženskog polnog organa, ovaj običaj je i dalje naširoko prihvaćen. ”Cilj” je ”očistiti i zaštititi” žene od zlog duha koji ih navodi na promiskuitetno ponašanje. Čak i danas mnogi ljudi nisu svesni rizika ovog poduhvata. Ovaj film prikazuje haotična verovanja i kontekst koji stoji iza običaja obrezivanja žena.

• 19:30h- Gospodin ili gospođa? (Trajanje- 26:53 minuta)

U Džakarti, glavnom gradu Indonezije, žene imaju veliki pristup popularnim magazinima, odeći ili kozmetici. Ali naći ginekologa koji ne osuđuje nije laka stvar. U ovom filmu se traga za slobognim i neudatim ženama koje mogu da dobiju dobar zdravstveni tretman. Kada neudata žena želi da uradi test koji bi pokazao da li boluje od raka grlića materice, ne dobija dozvolu za to od bolnice, već samo moralnu lekciju. S druge strane, kada žena želi da ode u privatnu, skupu bolnicu,, sve se odvija u najboljem redu. Ovaj film ukazuje na važnost zdravstvenih prava, kao i na moralna i religijska osuđivanja od strane društva, koja proističu kao posledica klasnog sistema u društvu u kojem ove žene žive.

• 20:15h- Fond za našu decu (Trajanje- 29:09 minuta)
Kroz ovaj film upoznaćemo se sa životima seksualnih radnica na Istočnoj Javi. Nur i Mira su žene koje sakupljaju kamenje iz reke i prodaju ih tokom dana. Međutim, njihov prihod ne može da ispuni svakodnevne životne potrebe. Ne bi li uspele da zarade više, ove žene rade noću kao seksualne radnice na kineskom groblju, gde uspeju da zarade oko 10 000 rupija, (što je približno jedan dolar) za svaku seksualnu uslugu.

**************************************

Infoshop Furija presents:
“Dear people, you’re not miserable. Society is.”

Movie screening, zine table by Burevesnik, and potlach (everyone bring snacks)

A series of eye-opening documentary tackling taboo issues that many women are facing in the world most populous Islamic country, Indonesia.

18:00 – Effort of Love (duration 26:42)
Ruwati and Riantini are two female migrant workers who work as domestic helpers in Hong Kong. They are well paid and the bread winner for the family in Java. From the outside we see them as accomplished women, but they are facing dilemmas in their love life due to their sexual orientation and belief. In Effort of Love Ruwati is about to go back to her country to get married but just found out that she has a cervical tumor. The treatment requires internal examination that can damage her virginity. While Riatini is a divorce who fell in love with her fellow female migrant worker in Hong Kong. In the midst of guilt and happiness, will both of them able to decide what is important in love and life?

18:45 – What’s the Point (duration 22:29)
This movie gives a closer look at the practice of female circumcision practice in Indonesia. Although female circumcision in Indonesia doesn’t remove the whole part of women’s clitoris and labia, but this practice is still widely accepted. The reason is to ‘clean and prevent’ the girl from evil spirit that leads her to become promiscuous. Even today many people still not aware the risk of the practice. This movie shows the chaotic beliefs and context behind female circumcision.

19:30.- Miss or Mrs (duration 26:53)
In Jakarta (capital of Indonesia) women have more access toward glossy magazines, clothing, or latest cosmetics. But finding a non-judgmental gynecologist/ob-gyn is not an easy matter. This movie follows the quest of single and un-married women in getting the proper treatment for their reproductive health. Most get unfriendly gestures and judgmental attitude from the hospital nurses and doctors. When an un-married women want to get cervical cancer test, she get disapproval from the hospital, and get moral lecture instead. On the other side, when women go to private expensive hospital, everything went well. This movie question the importance of health right versus moral and religious judgment, as well class system in the society.

20:15 – Our Children’s Fund (duration 29:09)
This movie we will walk through the life of sex workers in East Java. Nur and Mira are women who work hammering and selling stones from the river during the day. However their income couldn’t fit their basic daily expenses. To fulfill their needs, at night they work in a Chinese cemetery as sex worker with approximately Rp. 10.000 (around $1 USD) for each sex service.

Mesto/place: Oktobar, Strahinjća Bana 33

Posted in General | Tagged | Comments Off on “Dear People…” Četiri filma o polu i seksualnosti u Indoneziji

THE FREE SCHOOL: an account of autonomous initiatives in Jakarta (2009-2012)

12742379_1234937696520601_1123395020657449493_n
The Furija Flying Infoshop and the Koko Lepo are happy to host an open forum centered around a firsthand account of the Free School initiative in Jakarta, Indonesia. Participants are invited to share their own experiences and desires in alternative education.

This is the first of a small series of events focused on anarchist and autonomous action in Indonesia. Information on the other events will be made available soon.

*prevod na zahtev

Infoshop Furija is a collective dedicated to spreading information and producing events supportive of anarchism and allied initiatives with a special emphasis on anti-fascism and anti-patriarchy.

Koko Lepo is an autonomous youth solidarity collective based in the Deponija settlement in Karaburma, Belgrade. Its activities are based on mutual aid and solidarity as well as a comittment to fighting racism, sexism, and authoritarianism through egalitarian education practices.

Time: 19h, 21. feb 2016.
Place: Hacklab, Daničareva 23

Posted in General | Comments Off on THE FREE SCHOOL: an account of autonomous initiatives in Jakarta (2009-2012)

Letnja pauza // summer break

letnja pauza 15

Posted in General | Comments Off on Letnja pauza // summer break

Woody Guthrie u InfoKuhinji

Bound-for-Glory-by-Woody-GuthrieOvoga utorka pored standardnog vegan menija, gledaćemo film ‘Bound for Glory’ (1976). Film je ekranizacija istoimenog autobiografskog romana Woody Guthrieja, rođenog 14. jula 1912. godine. Skoro svi likovi u filmu i romanu, izuzev Guthrieja, su fiktivni. Film prati događaje iz vremena Velike depresije tridesetih godina prošlog veka i vreme koje je Guthrie proveo putujući kao skitnica i vagabond. Užasi koje je Guthrie imao prilike da vidi u izbegličkim radnim kampovima u depresijom razorenim Sjedinjenim Državama su ga radikalizovali na političkom nivou, što se i primećuje u tekstovima njegovih pesama.

Klopa od 18:00.
Film puštamo u 20:00.

Nakon filma, veče ćemo provesti sa osvrtom na diskografiju Woody Guthrieja.

Utorak, 14. jul.

Posted in General | Comments Off on Woody Guthrie u InfoKuhinji

Proslava 4. međunarodnog dana falafela i projekcija filma ‘The Black Power Mixtape 1967-1975’

the-black-power-mixtape-1967-1975_0 12. juna obeležava se međunarodni dan falafela. Kao veliki ljubitelji i ljubiteljice falafela, pozivamo vas da nam se pridružite u obeležavanju ovog velikog praznika u ‘Furiji’.

Meni:

pita hleb
namazi
salate
falafel

Pozivamo vas na svečanu večeru i neformalno druženje.

Otvaramo vrata infoshopa oko 20 časova.

U 21 čas puštamo film ‘The Black Power Mixtape 1967-1975′

Film se sastoji od fragmenata o Black Power pokretu koje su švedski novinari snimili u Sjedinjenim Državama šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka. Sami snimci dugo su bili zatureni u podrumu švedske televizije, gde su i otkriveni 30 godina kasnije.

Režija: Göran Olsson, 2011.

Povod za projekciju filma su trenutna dešavanja u Fergusonu, Baltimoru i drugim gradovima i osvrt na istoriju borbi koje traju dugo.

Kako kaže The Bottled Wasp: Pocket Diary 2015, 12 juna 1963. afroamerički aktivista Medgar Evers upucan je u leđa od strane Byron De La Beckwitha, člana Saveta belih građana (White Citizens’ Council).

Petak, 12. jun 20č

Posted in General | Tagged , | Comments Off on Proslava 4. međunarodnog dana falafela i projekcija filma ‘The Black Power Mixtape 1967-1975’

Stanarske borbe u Varšavi. Priče iz Syrene – skvotiranog socijalnog centra + projekcija kratkih filmova

syrene-fixed Skvot Syrena postoji od marta 2011. Zgrada je skovtirana kao odgovor na ubistvo Jole Brzeske, koja je bila aktivna u pokretu stanara protiv reprivatizacije.

Syrena je sada dom za više od 30 ljudi i za zajednicu ima ulogu socijalnog centra. Od samog početka Syrena je jedno od sredstava u stanarskim borbama u Varšavi. Kolektiv Syrene je aktivno uključen u blokiranje evikcija i u kampanje protiv džentrifikacije i reprivatizacije.

U Syreni su trenutno aktivne neke od sledećih inicijativa:

radionica za bicikle
radionica za sito-štampu
biblioteka
pank joga
grupe za podršku migranata
antifašističke grupe
stanarske grupe
anarhistički crni krst
varšavsko revolucionarno pozorište
hor
ulični univerzitet (kursevi jezika, podučavanje raznih veština, radionice)
infoshop/cafe ‘u bodzia’

Pre nekoliko meseci otvoren je cafe-infokiosk koji predstavlja mesto za okupljanje. U planu je ‘locutorio’, odnosno otvaranje kol-centra u kojem bi migrantska zajednica mogla da obavlja telefonske pozive ka inostranstvu bez novčane naknade. Postoje razmišljanja i o štampariji u budućnosti.

Subota, 13. jun u 20č

Posted in General | Comments Off on Stanarske borbe u Varšavi. Priče iz Syrene – skvotiranog socijalnog centra + projekcija kratkih filmova

Projekcija filma: ‘Let the Fire Burn’

movieposterOružani prepad na kuću u kojoj su se zabarikadirali članovi MOVE – afro-američke radikalne urbane grupe – koji se odigrao u avgustu 1978, je za sobom ostavio mrtvo jedno dete i jednog policajca; nakon toga je devet članova pokreta osuđeno na robiju kaznama između 30 i 100 godina.

Gotovo osam godina kasnije, zavada između grada Filadelfije i MOVE je dostigla smrtonosni vrhunac 13. maja 1985. Pošto nije mogla da istera MOVE iz kuće koju je okupirao, a sledeći naredbu lokalnih vlasti, policija je na nju iz helikoptera ispustila eksploziv. Televizijske kamere su zabeležile vatru koja se brzo proširila i čiji je ishod bila
tragična smrt jedanaest ljudi (među kojima petoro dece) i uništenje 61 doma. Tek naknadno je (raz)otkrivena odluka vlasti da „… pusti vatru da gori“.

Kontekstualizujući tadašnje stanje u Filadelfiji, koje je i dovelo do militarizacije dela MOVE, film prikazuje i policijska maltretiranja, prebijanja i hapšenja kojima su afro-amerikanci bili izloženi tokom zloglasnog rasističkog gradonačelnika Franka Rizzoa. Sa druge strane, film ukazuje na tvrdoglavo hermetični jezik kojim se MOVE koristio i na položaj koji je MOVE zauzimao u pretežno porodičnom kvartu – položaj neprestane provokacije, bilo rafalnim ismevanjem koje su vikali u megafon, stražarima koji su bili naoružani kratežima ili bunkerima koji su se nalazili na krovu.

Režiser-debitant Osder i montažer Bangerter su se koristili probranim filmskim isečcima iz mnogobrojnih izvora: dokumentarcem koji je MOVE odobrio, nemontiranim televizijskim izveštajima, propagandnim spotovima političkih kampanja i, što je najznačajnije, snimcima
zvanične komisije koja je pet meseci nakon incidenta obrazovana „u nadi da će zaceliti rane nastale neuspehom rešavanja razlika između sukobljenih načina života mirnim putem “.

(2013, Jason Osder, 95min.)

Subota, 16 maj u 20č.

Posted in General | Comments Off on Projekcija filma: ‘Let the Fire Burn’

Projekcija filma: ‘The Spook Who Sat By The Door’

spookKultni niskobudžetni film iz 1973. godine koji je snimljen prema istoimenom romanu Sama Greenleea na temu revolucije Afroamerikanaca predvođenih bivšim agentom CIA-e. Glavni lik Dan Freeman ima kratku karijeru kao prvi Afroamerikanac na čelu CIA-e, koji je položaj prihvatio samo da bi svladao taktike pobune kako bi mogao doneti revoluciju u Čikago.

Neki su knjigu i film kritikovali kao priručnik za revolucionare jer su uključivali detaljne opise izrade molotovljevih koktela, pljačkanja banki i razoružavanja vojnika. Film se smatrao previše suberzivnim za ‘blaxploitation’ žanr.

(1973. Ivan Dixon. 102min)

Subota, 9. maj u 20č.

Posted in General | Tagged | Comments Off on Projekcija filma: ‘The Spook Who Sat By The Door’

Projekcija filma: ‘The Murder of Fred Hampton’

fred hPrvi deo filma prati rad Freda Hemptona, vođu lokalnih Crnih pantera u Čikagu. Međutim tokom snimanja, dana 4. decembra u 4:00 ujutro zahvaljujući informaciji FBI doušnika, policija Čikaga upada u sedište Pantera Čikaga, ubivši Freda Hemptona na spavanju. Pogođen je dva puta u glavu, jedanput u ruku i rame, dok su tri druge osobe iz istog kreveta pobegle nepovređene. Mark Klark, spavajući na stolici u dnevnoj sobi takođe je ubijen. Hemptonova žena, u osmom mesecu trudnoće je takođe pogođena, ali je preživela. Četiri Pantera su ranjena na spavanju, dok je jedan uspeo da izbegne povrede. Svi preživeli članovi Pantera su uhapšeni zbog „pokušaja ubistva policajaca i napada“. Drugi deo filma prati istragu i suđenje preostalih Pantera.

(1971, Howard Alk, 88min.)

Subota, 2. maj u 19č

Posted in General | Tagged | Comments Off on Projekcija filma: ‘The Murder of Fred Hampton’

Border-Crossers: kolektiv No Border i program eksperimentalnih političkih filmova (izbor: E. Larsen, Š. Milner)

19č Na putu kroz Srbiju (prezentacija kolektiva No Border)

Strožije granične kontrole i migracijske politike, kao i sve izraženije rasistička primena režima državljanstva ne zaustavljaju kretanje ljudi – samo ga čine opasnijim, smrtonosnijim i profitabilnijim za one koji su uključeni u posao ograničavanja slobode kretanja i u tržište ilegalizovanog prelaženja granica. Ali ljudi ne prestaju da se kreću i sopstvenim telima se odupiru nametnutim ograničenjima. Širom Evrope je došlo do porasta broja samoorganizovanih protesta migranata, štrajkova glađu, nemira u prihvatnim centrima, akcija protiv deportacija i svakodnevnih masovnih primera neposlušnosti protiv prepreka kretanju. U ovoj kratkoj prezentaciji, sumiraćemo situaciju u kojoj se nalaze migranti u Srbiji i predstaviti našu analizu kako bismo podstakli diskusiju o taktikama solidarnosti i otpora.

bordercrossers

20č Border-Crossers: Eksperimentalni politički filmovi u izboru Ernesta Larsena i Šeri Milner

Ovi filmovi razmatraju nestalni status onih koji su isključeni od strane građanskog društva: nezaposleni, nezaposlivi, prekarni radnici, izbeglice, migranti i svi oni obespravljeni koji svakondevno moraju da prelaze granice kako bi došli do posla. Prepreke mogu biti fizičke, mentalne, ekonomske, lingvističke ili rasne – i one ni na koji način nisu skorašnji fenomen. Često zaglavljeni na granicama, isključeni su zapravo bez države, lišeni građanskih prava, često u večitom limbu, pod povećanom opasnošću napada od strane nacionalističkih siledžija i fašista, retko u mogućnosti da rade legalno, lake mete za policiju. Iako često prožet ironijom, ovaj program čini jasnim da su emocije često veoma pojačane kada je reč o nametanju granica, stalnoj opasnosti od policijske represije, zvanične indiferentnosti, ili državnog nasilja.

“Inventory” (Želimir Žilnik, Nemačka, 1972, 9 min.)
Život imigranata sa Balkana i Bliskog istoka u Nemačkoj početkom 1970-ih.

“The Route” (Chen Chieh-Jen, Tajvan, 2006, 17 min.)
Direktna akcija lučkih radnika sa Tajvana kao čin solidarnosti sa radnicima u Liverpulu.

“Year Zero” (Iranian Women & Women of the Political & Psychoanalytical Group, Iran/Francuska, 1979, 12 min.)
Film prikazuje feminističke proteste u Iranu u martu 1979. godine, odmah nakon pobede Homeinija, demonstracije usmerene protiv Šaha jednako kao i protiv novog teokratskog režima.

“41 Shots” (Millner/Larsen, SAD, 15 min.)

“J’ai Huit Ans” (Yann le Masson & Olga Poliakoff, 1961, Tunis/Alžir, 8 min.)
Kratki film snimljen u izbegličkim kampovima tokom anti-kolonijalnog rata u Alžiru. Film je bio zabranjen u Francuskoj deset godina, a reditelj Rene Vautier osuđen na zatvorsku kaznu.

“A Plate of Sardines – or – The First Time I Heard of Israel” (Omar Amiralay, Sirija/Francuska, 1997, 17 min.)
Film prikazuje život između graničnih ratova i bodljikave žice.

* Sherry Millner and Ernie Larsen are anarchist artists who produce STATE OF EMERGENCY, an interventionist video project, in collaboration with more than 15 artists. They began working together in the mid-seventies with a performance about the Weather Underground and then made the two-screen situationist Super-8 Disaster (1976), recently restored on DVD. They produced two 16 mm anti-documentaries on the politics of crime, and then a series of satiric semi-autobiographical videos focusing on the authoritarian structures indispensable to capital. Millner’s multimedia installations have explored domestic space as a battleground, first with the theory and practice of camouflage as the controlling aesthetic and then re – creating the designs and plans in U.S. army manuals on how to boobytrap the home. Larsen is also a novelist (Not a Through Street) and a media critic. Their conceptual video, 41 Shots, based on the police murder of immigrant street peddler, Amadou Diallo, examines the implicitly racist ‘broken windows’ theory of criminology. Their new video essay Rock the Cradle explores the fierce challenge posed by the Greek uprising of December ’08-January ’09 to the rule of global capital and the state, while relocating resonant aspects of the anarchist pasts of Barcelona and the Paris Commune within present-day struggles.

*****************

AFTERPARTY
Borderless Jams with S Timov

Petak, 24, april, 19č

Posted in General | Tagged , | Comments Off on Border-Crossers: kolektiv No Border i program eksperimentalnih političkih filmova (izbor: E. Larsen, Š. Milner)