Stanarske borbe u Varšavi. Priče iz Syrene – skvotiranog socijalnog centra + projekcija kratkih filmova

syrene-fixed Skvot Syrena postoji od marta 2011. Zgrada je skovtirana kao odgovor na ubistvo Jole Brzeske, koja je bila aktivna u pokretu stanara protiv reprivatizacije.

Syrena je sada dom za više od 30 ljudi i za zajednicu ima ulogu socijalnog centra. Od samog početka Syrena je jedno od sredstava u stanarskim borbama u Varšavi. Kolektiv Syrene je aktivno uključen u blokiranje evikcija i u kampanje protiv džentrifikacije i reprivatizacije.

U Syreni su trenutno aktivne neke od sledećih inicijativa:

radionica za bicikle
radionica za sito-štampu
biblioteka
pank joga
grupe za podršku migranata
antifašističke grupe
stanarske grupe
anarhistički crni krst
varšavsko revolucionarno pozorište
hor
ulični univerzitet (kursevi jezika, podučavanje raznih veština, radionice)
infoshop/cafe ‘u bodzia’

Pre nekoliko meseci otvoren je cafe-infokiosk koji predstavlja mesto za okupljanje. U planu je ‘locutorio’, odnosno otvaranje kol-centra u kojem bi migrantska zajednica mogla da obavlja telefonske pozive ka inostranstvu bez novčane naknade. Postoje razmišljanja i o štampariji u budućnosti.

Subota, 13. jun u 20č

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.