Diskusija: Anarhistički pokret u Belgiji – 6. oktobar, 19č

FB
Razgovor sa drugom iz Brisela o tamošnjem anarhističkom pokretu. Njegovo izlaganje će obuhvatati kako istorijski uvod tako i pregled aktuelnih borbi. Posebno će se razmotriti borbe u vezi sa skvotiranjem, kao i borbe protiv zatvora i seksizma.

Osim širenja informacija, razgovor bi trebalo da posluži kao osnova za razmatranje taktika i odnosa prema socijalnim pokretima, ali i pobune i slobode u našim životima.

Ponedeljak, 6. oktobar, 19č

This entry was posted in General and tagged . Bookmark the permalink.